{{error}}
{{getLabel('NGOAI_TUYEN','Bạn đang ngoại tuyến. Chương trình này yêu cầu phải có kết nối internet để sử dụng.').text}}